Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

projekt uchwały 328-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy

 projekt uchwały 328-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy

PDFprojekt uchwały 328-2022.pdf

Wersja XML