Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

projekt uchwały 326-2022 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza"

projekt uchwały 326-2022 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza"

PDFprojekt uchwały 326-2022.pdf

PDFSUIKZ jednolity 2022 kwiecień..pdf

PDFskala 1 10000 fragmenty.pdf

PDFzał nr 3 lista uwag.pdf

Wersja XML