Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 projekt uchwały 309-2021 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim z zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1143 O przy szkole podstawowej w m. Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

projekt uchwały 309-2021 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim z zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1143 O przy szkole podstawowej w m. Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

PDFprojekt uchwały 309-2022.pdf

Wersja XML