Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

projekt uchwały 306-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza

 projekt uchwały 306-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza 

PDFprojekt uchwały 306-2022.pdf

Wersja XML