Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

projekt uchwały 303-2021 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/271/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zobowiązania Gminy Lubsza jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027

 

projekt uchwały 303-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/271/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zobowiązania Gminy Lubsza jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027

PDFprojekt uchwały 303-2022.pdf

Wersja XML