Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 25.02.2022r.

OŚ.6220.2.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm) zawiadamia się strony postępowania, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat

Z materiałami sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. nr 12, w godzinach urzędowania.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi, wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (77 4118630 wew. 134, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 7 dni.

 Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna na podstawie zebranych materiałów.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza