Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Naprawa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych

PDFIdentyfikator postępowania.pdf

PDFogłoszeniu o zamówienie.pdf

PDFSWZ.pdf

DOCXZałączniki do SWZ nr 1-8.docx

PDFZałącznik nr 9 - Wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 10 - STWiOR.pdf

PDFZałącznik nr 11 - Przedmiary robót (30 szt.).pdf

PDFZałącznik nr 12 - Mapki sytuacyjne (30 szt.).pdf

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

PDFInformacja o kwocie na zamówienie.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFogłoszenie o wyniku postępiwania.pdf

Wersja XML