Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lubsza za 2020 r.:

1. Jagiełłowicz Wojciech - Przewodniczący RG Lubsza PDFWojciech Jagiełłowicz.pdf

2. Żymańczyk Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza PDFKrystyna Żymańczyk.pdf

3. Bednarz Agata - Radna PDFAgata Bednarz.pdf

4. Czernicki Grzegorz - Radny PDFGrzegorz Czernicki.pdf

5. Doszna Iwona- Radna PDFIwona Doszna.pdf

6. Gbur-Wantuch Renata- Radna  PDFRenata Gbur-Wantuch.pdf

7. Januszek Aneta- Radna PDFAneta Januszek.pdf

8. Jędrysiak Józef- Radny PDFJózef Jędrysiak.pdf

9. Kownacki Mariusz- Radny  PDFMariusz Kownacki.pdf

10. Literowicz Tomasz- Radny  PDFTomasz Literowicz.pdf

11. Siring Jan- Radny  PDFJan Siring.pdf

12. Skibiński Zbigniew- Radny  PDFZbigniew Skibiński.pdf

13. Szymczak Elżbieta- Radna  PDFElżbieta Szymczak.pdf

14. Wcisło Janina- Radna   PDFJanina Wcisło.pdf

15. Zborowski Ryszard- Radny  PDFRyszard Zborowski.pdf

 

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2020 r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza PDFBogusław Gąsiorowski.pdf

2. Karina Ciszewska- Sekretarz Gminy PDFKarina Ciszewska.pdf

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy PDFJolanta Kuziemska.pdf

 

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2020 r.

1. Sławomir Mordka  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy PDFSławomir Mordka.pdf PDFSławomir Mordka wyjaśnienie.pdf

2. Ryszard Bahrynowski - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Śmiechowicach PDFRyszard Bahrynowski.pdf

3. Agata Czechowska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy PDFAgata Czechowska.pdf

4. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach PDFKrystyna Ślusarek.pdf

5. Roman Czechowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach PDFRoman Czechowski.pdf

6. Krystyna Pacak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy  PDFKrystyna Pacak.pdf

7. Anna Budzańska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy PDFAnna Budzańska.pdf

8. Aurelia Heidel  Kierownik Klubu Dziecięcego w Lubszy oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubszy PDFAurelia Heidel.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za 2020 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Agnieszka Pachurka - Kierownik USC PDFAgnieszka Pachurka.pdf

2.Halina Tomczyk - pracownik UG PDFHalina Tomczyk.pdf

3. Teresa Byczkowska - pracownik UG PDFTeresa Byczkowska.pdf

4. Danuta Dolińska - pracownik UG PDFDanuta Dolińska.pdf

5. Jolanta Dycfeld - pracownik UG PDFJolanta Dycfeld.pdf

6. Małgorzata Gajo- pracownik UG PDFMałgorzata Gajo.pdf

7. Aleksandra Ostern - pracownik UG PDFAleksandra Ostern.pdf

Wersja XML