Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy.

W związku z ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2010 roku naborem na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta do spraw administracyjno- księgowych.

W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Bieniek Mateusz

Fałkowice

2.

Dachowska Joanna

Pisarzowice

3.

Golonka Jakub

Pisarzowice

4.

Gajo Grażyna

Dobrzyń

5.

Jackowska Iwona

Pisarzowice

6.

Lewandowska Patrycja

Pisarzowice

7.

Loster Barbara

Lubsza

8.

Łucejko Katarzyna

Brzeg

9.

Skalska Magdalena

Myśliborzyce

10.

Wieczniak Patrycja

Tarnowiec

 

Lubsza , dnia 2010-07

                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                w Lubszy

                                                                    Krystyna Barbara Pacak


Wersja XML