Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Lubsza

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu rozpowszechniania kultury finzycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza


PDFotwarty konkurs.pdf

PDFotwarty konkurs.pdf

Wersja XML