Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2020

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski reprezentujący Gminę Lubsza zaprasza do wykonania usługi pn.: „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza”
  Data publikacji: 16-11-2020 14:30
 • Zaproszenie

  Gmina Lubsza zaprasza zainteresowane banki obsługą budżetu gminy wraz z rachunkami pomocniczymi oraz rachunkami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy do składania stosownych ofert. Szczegóły w zaproszeniu - do pobrania PDFzaproszenie.pdf W dniu 30.10.2020 r. dodano Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro PDFprotokół Kom.Przetargowej III.pdf
  Data publikacji: 16-09-2020 14:25
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Brak opisu obrazka Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie bezprzetargowym – zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem pn.: „Dostawa i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borucicach. Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu pn.: ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”
  Data publikacji: 27-07-2020 09:32
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Brak opisu obrazka Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż elementów małej infrastruktury – doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Lubsza” prowadzonego na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zadanie  współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.
  Data publikacji: 10-06-2020 11:14
 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2020 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.
  Data publikacji: 05-06-2020 08:57
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubsza.
  Data publikacji: 25-03-2020 13:24
Wersja XML