Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) składam wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla: ...

DOCwniosek_o_zasilek_szkolny.doc

Wersja XML