Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data publikacji: 26-03-2020 13:17
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020
  Data publikacji: 26-03-2020 11:09
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2020.
  Data publikacji: 20-03-2020 12:51
 • Odwołanie blokady drogi krajowej DK 39 w Lubszy

  W związku z epidemią koronawirusa Komitet Mieszkańców Lubszy zawiesza do odwołania blokadę drogi krajowej DK 39 w Lubszy Wójt Gminy Lubsza
  Data publikacji: 13-03-2020 10:46
 • WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

  Brak opisu obrazka W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informuję, że wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie lub za pomocą komunikacji elektronicznej: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30 fax - 77 411 86 30 poczta e-mail – lubsza@lubsza.ug.gov.pl platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez urnę postawioną przy wejściu do Urzędu.   W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie (m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku), należy umawiać się z pracownikami telefonicznie: Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10 Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132 W pozostałych sprawach możliwy jest tylko kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, który będzie decydować o osobistym załatwieniu sprawy: Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142 Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134 Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136 Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121 Dane kontaktowe do jednostek podległych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy tel. 77 411 87 46, 77 412 08 30, e-mail: pacak.ops@lubsza.ug.gov.pl Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy tel. 77 411 86 16, e-mail: goklubsza@op.pl Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.
  Data publikacji: 13-03-2020 10:39
 • Zarządzenie Wójt Gminy Lubsza

  w sprawie   zawieszenia działalności ( zamknięcia)  Klubu Dziecięcego w  Lubszy
  Data publikacji: 12-03-2020 14:25
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsza kwiecień - grudzień 2020

  Data publikacji: 12-03-2020 11:45
 • Blokada drogi krajowej DK 39

  Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39 Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy Termin:           13.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00, 17.03.2020 r.godz.: 9:00 – 11:00, 20.03.2020 r.godz.: 14:00 – 16:00, 24.03.2020 r.godz.: 9:00 – 11:00, 27.03.2020 r.godz.: 14:00 – 16:00.
  Data publikacji: 11-03-2020 13:16
 • Koronawirus

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 09-03-2020 14:02
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Lubsza

  Zapraszam wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubsza, którzy na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, odbiór i utylizację. Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy składać w terminie od dnia 04 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Gminy w Lubszy. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Data publikacji: 04-03-2020 14:55
Wersja XML