Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
  Data publikacji: 02-12-2019 14:21
 • Informacja

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny    Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski                                                                                              
  Data publikacji: 21-11-2019 12:01
 • Ogłoszenie Wójta

  Informuję  o  rozliczeniu zadania  publicznego : „Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego we wsi  Mąkoszyce,  na  działce  nr  346”.
  Data publikacji: 21-11-2019 11:55
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji w sprawie  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020. PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf
  Data publikacji: 13-11-2019 12:33
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 110 ) PDFzarządzenie w spr. konsultacji.pdf
  Data publikacji: 08-11-2019 13:42
 • Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu

  Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza  – w roku 2019” W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Lubsza otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 124/2019/G-33/OZ-ZOA/D z dnia 23.10.2019r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Lubsza – w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.422,82 zł, z czego: ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 13.711,41zł. ze środków WFOŚiGW w Opolu – 13.711,41zł.   Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski
  Data publikacji: 05-11-2019 13:13
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza    
  Data publikacji: 05-11-2019 08:59
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020"   Do pobrania:  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf DOCformularz konsultacji 2020.doc
  Data publikacji: 17-10-2019 16:07
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie WG.0050.138. 2019 Wójta Gminy Lubsza z dnia 17. 10.2019r.  uchylające zarządzenie w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj.  Dz.U. z 2019r. poz. 688 zm. Dz.U. z 2019r. poz. 1570 ) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.poz. 506, zm. Dz.U z 2019r. poz. 1309 i 1696 ), w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf
  Data publikacji: 20-10-2019 16:20
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

   w sprawie przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020” Do pobrania:  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf DOCformularz konsultacji.doc
  Data publikacji: 14-10-2019 14:46
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4214759
w tym miesiącu: 15937
dzisiaj: 2793

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1