Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  Data publikacji: 17-01-2020 13:51
 • Informacja o Sesji Rady Gminy Lubsza

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 19 grudnia  2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy  
  Data publikacji: 16-12-2019 15:31
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
  Data publikacji: 02-12-2019 14:21
 • Informacja

  Wójt Gminy Lubsza informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 r. Urząd Gminy w Lubszy będzie nieczynny    Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski                                                                                              
  Data publikacji: 21-11-2019 12:01
 • Ogłoszenie Wójta

  Informuję  o  rozliczeniu zadania  publicznego : „Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego we wsi  Mąkoszyce,  na  działce  nr  346”.
  Data publikacji: 21-11-2019 11:55
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza o wynikach konsultacji w sprawie  Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020. PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf
  Data publikacji: 13-11-2019 12:33
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 110 ) PDFzarządzenie w spr. konsultacji.pdf
  Data publikacji: 08-11-2019 13:42
 • Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu

  Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza  – w roku 2019” W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Lubsza otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 124/2019/G-33/OZ-ZOA/D z dnia 23.10.2019r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Lubsza – w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.422,82 zł, z czego: ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 13.711,41zł. ze środków WFOŚiGW w Opolu – 13.711,41zł.   Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski
  Data publikacji: 05-11-2019 13:13
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/274/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza    
  Data publikacji: 05-11-2019 08:59
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji w sprawie  uchwalenia  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020"   Do pobrania:  PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubsza.pdf DOCformularz konsultacji 2020.doc
  Data publikacji: 17-10-2019 16:07
Wersja XML