Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty inwestycyjne

Wójt Gminy Lubsza oferuje do sprzedaży: 1.Tarnowiec dz. nr 195 o pow. 0,09 ha Działka gruntu przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną . 2. Czepielowice dz. nr 377/5 o pow. 0,0928 ha - Czepielowice /Złota Gęś/ dz. nr 303/1 o pow. 0,12 ha / zabudowana budynkiem gospodarczym- stodoła/. Działki gruntu przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę zagrodową wsi z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 3.Kościerzyce dz. nr 780/5 o pow. 0,7021 ha. Działka oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako teren istniejącego kąpieliska, dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń towarzyszących. Grunt położony na terenie ośrodka wypoczynkowego posadowionego nad jeziorem, w kompleksie leśnym, nie zabudowany. Na terenie ośrodka znajdują się domki campingowe, pole namiotowe, pawilon gastronomiczny, świetlica, sanitariaty, natryski z ciepłą wodą, kort tenisowy, plac zabaw, parking samochodowy itp. Nieruchomość położona w odległości ok. 8 km od miasta Brzeg przy drodze powiatowej Kościerzyce – Czepielowice. 4. Mąkoszyce dz. nr 259/1 o pow. 0,66 ha Teren istniejącej bazy mechanizacyjnej z możliwością adaptacji na usługi rzemieślnicze. Grunt zabudowany budynkami i budowlami stanowiącymi dawny zakład usług mechanizacyjnych tj. budynek administracyjny, szopogaraże, garaże, warsztat, urządzenia towarzyszące, teren ogrodzony, utwardzony. Uzbrojenie terenu: woda, energia elektryczna, telefon Rok budowy obiektów – 1970 Powierzchnia użytkowa – 1040 m2. Nieruchomość położona poza terenem zabudowanym, dojazd do nieruchomości dobry. W odległości w 1 km stacja PKP. 5. Tarnowiec dz. nr 143 o pow. 0,38 ha Teren zabudowany budynkiem byłej szkoły. Przeznaczenie nieruchomości - usługi o funkcji publicznej: usługi oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, administracji publicznej, kultury i nauki. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach płaski. Powierzchnia użytkowa – 433 m2. Budynek wyposażony w instalacje: wod. – kan. elektryczna, c.o. – olejowe, telefoniczna. Nieruchomość położona w zabudowie wsi, dojazd dobry. 6. Lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz ułamkowej część gruntu. Nieruchomość położona w Błotach – Lednicy nr 90. Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, w którym znajduje się m.in. dwa lokale będące własnością gminy. Sprzedaży podlega lokal usytuowany na parterze budynku składający się z 3 pokoi, kuchni, sieni, pomieszczeń przynależnych o powierzchni 92,94 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi: 0,3061cz. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. Informacje: Urząd Gminy w Lubszy, pok. nr 6, tel. (077) 411 86 30.
Wersja XML