Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały
Nr ……. Rady Gminy Lubsza z dnia …… w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza ( druk nr 99 )

PDFzarządzenie.pdf

W dniu 15.10.2019 dodano PDFZarządzenie o wynikach konsultacji.pdf

Wersja XML