• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCzalacznik-nr-1-oferta.doc

DOCXzalącznik nr 2 - projekt umowy.docx

a) XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls

b) XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls

c) DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc

d) DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx

e) DOCXzalącznik nr 5 do umowy.docx

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx

DOCXzalącznik nr 4 - oświad o spelnieniu warunków.docx

DOCzałącznik nr 5 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie do tutejszego urzędu nie wpłynęła żadna oferta na ww. zadanie.

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4100933
w tym miesiącu: 60498
dzisiaj: 734

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1