Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

DOCzapytanie ofertowe.doc

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc

DOCXzalącznik nr 2 - projekt umowy.docx

a) XLSzałącznik nr 1 do umowy.xls

b) XLSzałącznik nr 2 do umowy.xls

c) DOCzałącznik nr 3 do umowy.doc

d) DOCXzałącznik nr 4 do umowy.docx

e) DOCXzalącznik nr 5 do umowy.docx

DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx

DOCXzalącznik nr 4 - oświad o spelnieniu warunków.docx

DOCzałącznik nr 5 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa.doc

 

W dniu 21.08.2019 dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie.pdf

W dniu 27 .08.2019 dodano Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 12.08.2019r. PDFunieważnienie postępowania.pdf

Wersja XML