Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu  "Naprawa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych" ogłoszony w BZP nr 582984-N-2019 z dnia 06.08.2019r.

PDFogłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCZal._nr_1 wzor_oferty.doc

PDFzał nr 2 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCzał. do_umowy -wzor_osw._gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3 oswiad. o speln. war. udzialu w postep..docx

DOCXZal._nr_4 oswiad.-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_oswiad. o_przynal._do_gr._kapitał..doc

DOCZal._nr_6_zor_zobowiazania_podmiotow.doc

DOCXZal_nr_7_specyfikacja_techniczna_wykonania_i _odbioru_robot.docx

PDFzał nr 8 do SIWZ - przedmiary robót.pdf

PDFzał nr 9 do SIWZ - mapki sytuacyjne.pdf

 

W dniu 19.08.2019 dodano pytania i odpowiedzi wykonawcy do  zamówienia ZP.271.5.2019 PDFpytania i odpowiedzi.pdf

W dniu 21.08.2019 dodano Zbiorcze zestawienie ofert PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

W dniu 06.09.2019 dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni - których oferty zostały odrzucone PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

Wersja XML