Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Lubsza" ogłoszony w BZP nr 576341-N-2019 z dnia 19.07.2019r.

PDFogłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

PDFzal nr 1 OPZ opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFzal nr 2 wzór umowy.pdf

PDFzal nr 1 do wzoru umowy.pdf

PDFzal nr 2 do wzoru umowy.pdf

DOCZał. nr 3 - formularz OFERTA.doc

DOCXZał. nr 4 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udzialu w postępowaniu.docx

DOCXZal. nr 5 - oswiadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCZal. nr 6 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

DOCZal. nr 7_- wzór zobowiazania podmiotow.doc

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.07.2019r. :PDFPytania i odpowiedzi.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty: PDFzawiadomienie.pdf

 

Wersja XML