Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Lubsza za 2018r.:

1. Jagiełłowicz Wojciech - Przewodniczący RG Lubsza PDFW. Jagiełłowicz.pdf

2. Żymańczyk Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza PDFK.Żymańczyk.pdf

3. Bednarz Agata - Radna PDFA.Bednarz.pdf

4. Czernicki Grzegorz - Radny PDFG.Czernicki.pdf

5. Doszna Iwona- Radna PDFI.Doszna.pdf

6. Gbur-Wantuch Renata- Radna PDFR.Gbur-Wantuch.pdf

7. Januszek Aneta- Radna PDFA.Januszek.pdf

8. Jędrysiak Józef- Radny PDFJ.Jędrysiak.pdf

9. Kownacki Mariusz- Radny PDFM.Kownacki.pdf

10. Literowicz Tomasz- Radny PDFT.Literowicz.pdf

11. Siring Jan- Radny PDFJ.Siring.pdf

12. Skibiński Zbigniew- Radny PDFZ.Skibiński.pdf

13. Szymczak Elżbieta- Radna PDFE.Szymczak.pdf

14. Wcisło Janina- Radna  PDFJ.Wcisło.pdf

15. Zborowski Ryszard- Radny PDFR.Zborowski.pdf

 

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2018r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza PDFB. Gąsiorowski.pdf

2. Karina Ciszewska- Sekretarz Gminy PDFK.Ciszewska.pdf

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy PDFJ.Kuziemska.pdf PDFJ.Kuziemska 27.08.2019.pdf PDFJ.Kuziemska 28.08.2019.pdf

 

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2018r.

1. Alicja Jakimowska  - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy PDFA.Jakimowska.pdf PDFA. Jakimowska 26.09.2019.pdf

2. Ryszard Bahrynowski - Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Śmiechowicach PDFR.Zborowski.pdf

3. Agata Czechowska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubszy  PDFA.Czechowska.pdf PDFA. Czechowska 31.08.2019.pdf PDFA. Czechowska 02.09.2019.pdf

4. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach PDFK.Ślusarek.pdf

5. Tomasz Komarnicki - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach PDFT.Komarnicki.pdf

6. Krystyna Pacak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy PDFK.Pacak.pdf

7. Anna Budzańska - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy PDFA.Budzańska.pdf

8. Aurelia Heidel  Kierownik Klubu Dziecięcego w Lubszy oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lubszy PDFA. Heildel 09.09.2019.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za 2018 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Agnieszka Pachurka - Kierownik USC PDFA.Pachurka.pdf

2.Halina Tomczyk - pracownik UG PDFH.Tomczyk.pdf

3. Teresa Byczkowska - pracownik UG PDFT.Byczkowska.pdf

4. Danuta Dolińska - pracownik UG PDFD.Dolińska.pdf

5. Jolanta Dycfeld - pracownik UG PDFJ.Dycfeld.pdf

6. Małgorzata Gajo- pracownik UG PDFM.Gajo.pdf

7. Aleksandra Ostern - pracownik UG PDFA.Ostern.pdf

Wersja XML