Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  Dostawa wyposażenia Klubu Dziecięcego w Lubszy.

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCXzałącznik nr 1.docx

XLSXzałącznik nr 2.xlsx

 

W dniu 28.05.2019 r. dodano zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu PDFzestawienie ofert.pdf

W dniu 10.06.2019 r. dodano  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML