Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Rok 2020

PDFSkonsolidowany bilans jst 2020r.pdf

PDFbilans z wykonania budzetu Gmina Lubsza.pdf

PDFbilans jedn budzetowej UG w Lubszy.pdf

PDFbilans jedn budzetowej Gmina Lubsza.pdf

PDFzestawienie zmian w funduszu UG w Lubszy.pdf

PDFzestawienie zmian w funduszu Gmina Lubsza.pdf

PDFrachunek zyskow i strat UG w Lubszy.pdf

PDFrachunek zyskow i strat Gmina Lubsza.pdf

PDFinfromacja dodatkowa UG w Lubszy1.pdf

PDFinfromacja dodatkowa Gmina Lubsza1.pdf

PDFinfromacja dodatkowa Gmina Lubsza2.pdf

 

 

Rok 2019

PDFbilans jedn budzetowej Gmina Lubsza.pdf

PDFbilans jedn budzetowej UG w Lubszy.pdf

PDFbilans z wykonania budzetu Gmina Lubsza.pdf

PDFinfromacja dodatkowa Gmina Lubsza.pdf

PDFinfromacja dodatkowa UG w Lubszy.pdf

PDFrachunek zyskow i strat Gmina Lubsza.pdf

PDFrachunek zyskow i strat UG w Lubszy.pdf

PDFzestawienie zmian w funduszu UG w Lubszy.pdf

PDFzestawienie zmian w funduszu Gmina Lubsza.pdf

 

Rok 2018

PDFbilans jedn. budżetowej Gmina Lubsza.pdf

PDFbilans jedn. budżetowej UG w Lubszy.pdf

PDFbilans z wykonania budżetu Gmina Lubsza..pdf

PDFinfromacja dodatkowa Gmina Lubsza.pdf

PDFinfromacja dodatkowa UG w Lubszy.pdf

PDFrachunek zysków i strat Gmina Lubsza.pdf

PDFrachunek zysków i strat UG w Lubszy.pdf

PDFzestawienie zmian w funduszu Gmina Lubsza.pdf

PDFzestawienie zmian w funduszu UG w Lubszy.pdf

Wersja XML