Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi / Zamówienia publiczne 2019

 • Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2020

  Nr sprawy : ZP.271.8.2019 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) dot. usługi :  Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2020
  Data publikacji: 09-12-2019 15:32
 • Informacja

  Informacja o zamiarze zawarcia umowy. Usługa pn. Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lubsza w roku 2020
  Data publikacji: 06-12-2019 13:09
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu  "Naprawa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych" ogłoszony w BZP nr 582984-N-2019 z dnia 06.08.2019r.
  Data publikacji: 06-08-2019 14:15
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Lubsza" ogłoszony w BZP nr 576341-N-2019 z dnia 19.07.2019r.
  Data publikacji: 19-07-2019 13:40
 • Informacja

  Informacja o zamiarze zawarcia umowy. Usługa pn. Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lubsza
  Data publikacji: 17-07-2019 13:59
 • Ogłoszenie

  Nazwa zadania: „Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat-Tarnowiec (dz. nr 124)” Numer sprawy: ZP.271.2.2019 Ogłoszenie w BZP:546033-N-2019 z dnia 10.05.2019r.
  Data publikacji: 10-05-2019 13:00
 • Ogłoszenie

  W Bazie Konkurencyjności pod nr 1177587 zamieszczono ZAPYTANIE  OFERTOWE dla postępowania o zamówienie publiczne na:  „Dostawę pomocy dydaktycznych dla 3-ech przedszkoli na terenie gminy Lubsza” PDFinformacja o ogłoszeniu.pdf
  Data publikacji: 05-04-2019 10:47
 • Informacja

  Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dla postępowania o zamówienie publiczne na:  „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla 3-ech szkół podstawowych na terenie gminy Lubsza"
  Data publikacji: 20-03-2019 14:41
 • Ogłoszenie

  Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych i mebli do 3-ech przedszkoli na terenie Gminy Lubsza - nr ogłoszenia w BZP 510339-N-2019 z dnia 05.02.2019r.
  Data publikacji: 05-02-2019 13:44
 • Informacja

  Plan postępowań o udzielenie zamówień , jakie Gmina Lubsza przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019
  Data publikacji: 25-03-2019 11:34
Wersja XML