Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Nieruchomościami - wykazy - 2019r

1.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Pisarzowice dz. nr 139/7 DOCXWykaz Pisarzowice 139-7 .docx

2. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA -Rogalice dz. 158/5 DOCWykaz dz-wa Rogalice 158-5.doc

3. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Szydłowice dz nr 163/3 i Czepielowice dz. r 394/8 DOCXWykaz Szydłowice dz.136-3 i Czepielowice dz. 394-8.docx

4. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Tarnowiec dz. nr 134/2 DOCWykaz sprzedaż Tarnowiec dz. 134-2.doc

5. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  UŻYCZENIA POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Czepielowice dz. nr 176 DOCWykaz Czepielowice dz. nr 176.doc

6. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Kościerzyce dz. nr 292/3 DOCXWykaz Kościerzyce dz. nr 292-3.docx

7. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Michałowice dz. nr 43/2 DOCWykaz Michałowice 43-2 .doc

8. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mysliborzyce dz. nr 19/1, 19/4, 19/2 DOCWykaz Myśliborzyce 19- 1 - 2- 4.. 2019.doc

9. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Dobrzyń dz. nr 396 DOCWykaz Dobrzyń 396 .doc

10. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Kościerzyce dz. nr 292/3 (Pomieszczenie użytkowe o  pow. 11 m2DOCXWykaz Kościerzyce dz. 292-3 (pomieszczenie).docx

11. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Szydłowice dz. nr 353/3 pomieszczenie użytkowe nr 3 o  pow. 27 mDOCXWykaz pomieszczenie Szydłowice.docx

12. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Lubsza dz. nr 81/4 i 84/12 DOCWykaz Lubsza 81-4 i 81-12.doc

13. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Lubsza dz. nr 449/1 DOCWykaz Lubsza 449-1 przedszkole.doc

14. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Tarnowiec dz. nr 303DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec dz 303.doc

15. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Michałowice dz. nr 31 DOCWykaz dz-wa rola MICHAŁOWICE 31.doc

16. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Borucice dz. nr 100/2 i Roszkowic dz. nr 227/1 DOCWykaz dz-wa rola Borucice dz nr 100/2 i Roszkowice dz. nr 227/1.doc

17. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Błota dz. nr 447/1 DOCWykaz dz-wa rola Błota-Lednica działka nr 447-1.doc

18.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Kościerzyce dz. nr 516 i 517 DOCXW Y K A Z Kościerzyce 516 i 517.docx

19.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Mąkoszyce dz. nr 423 DOCWykaz dz-wa MĄKOSZYCE 423.doc

20.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Tarnowiec dz. nr 111/3 DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec dz 111-3.doc

21.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Tarnowiec dz. nr 176/3 i 176/4 DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec dz. nr 176-4 i 176-3.doc

22.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Rogalice dz. nr 158/5 DOCWykaz dz-wa Rogalice 158-5.doc

23.  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Borucice dz. nr 82/1 i 99/3 DOCWykaz dz-wa rola Boruc. 99-3 82-1.doc

24. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Nowy Świat dz. nr 6/4 DOCWykaz dz-wa rola Nowy Świat 6-4. 2019doc.doc

25. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Nowy Świat dz. nr 20/3 DOCWykaz dz-wa rola Nowy Świat 20-3. 2019doc.doc

26. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Pisarzowice dz nr 99/13 i 99/15 DOCWykaz Pisarzowice 99-13-15 doc.doc

27. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Lubsza dz nr 631 DOCXW Y K A Z Lubsza 631.docx

28. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Raciszów dz nr 20/8 DOCXW Y K A Z Raciszów 20-8.docx

29. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Lubsza dz. nr 499-3 DOCWykaz Lubsza 499-3.doc

30. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  Lubsza dz. 81/8 DOCWykaz Lubsza 81-8.doc

31. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. 459/1 - lokal użytkowy składający się z hali sportowej DOCXWykaz lokal uzytkowy Lubsza dz. 459-1.docx

32. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  Mąkoszyce dz. nr 328/5 i 328/6 DOCWykaz Mąkoszyce 328-5-6.doc

33. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Raciszów dz nr 117 DOCWykaz Raciszów dz 117.doc

34. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA - Tarnowiec dz. nr 112/6 DOCWykaz dz-wa rola Tarnowiec dz 112-6.doc

35. WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  NAJMU POŁOŻONEJ   NA  TERENIE  GMINY - Lubsza dz. 461 DOCWykaz Lubsza 461.doc

Wersja XML