• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2019

 • Zapytanie ofertowe

  Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć  w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubsza
  Data publikacji: 27-09-2019 13:05
 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.
  Data publikacji: 27-08-2019 10:14
 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.
  Data publikacji: 12-08-2019 11:54
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa zabawek do Klubu Dziecięcego w Lubszy.
  Data publikacji: 20-05-2019 11:17
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  Dostawa wyposażenia Klubu Dziecięcego w Lubszy.  
  Data publikacji: 16-05-2019 08:37
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubsza miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami. PDFZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert za zapenienie zzwierzętom miejsca w schronisku.pdf
  Data publikacji: 08-01-2019 14:37
 • Zapytanie ofertowe

  Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro PDFZaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną.pdf
  Data publikacji: 08-01-2019 14:36
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4163564
w tym miesiącu: 42657
dzisiaj: 1364

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1