• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Zarządzenie Wójra w sprwie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych

2. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów komisji

3. Informacje dot. składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców, zgłaszania głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania -przepisy prawne

4. Informacje o warunkach udziału w głosowaniu w kraju i za granicą 

a. Obwody głosowania utworzone w kraju

b. Obwody głosowania utworzone za granicą

c. Uprawnienia wyborców niepelnosprawnych

d. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum

e. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

5. Zawiadomienie o I spotkaniu członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum

6. Zarządzenie w spr. powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum

7. Harmonogram dowozu wyborców


Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4099513
w tym miesiącu: 59078
dzisiaj: 1903

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1