Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie młodocianych

Ważny Komunikat dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. PDFkomunikat.pdf

PDFzarzadzenie dot. procedur udzielania dof. kosztów kształcenia.pdf

PDFFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_pdf.pdf

PDFinstrukcja_dot__wypelnienia_tab__D_formularza_-_pomoc_de_minimis.pdf

DOCformularz zawiadomienia o zawarciu umowy z mlodocianym.doc

DOCXoswiadczenie_o_zrzeczeniu_sie_prawa_do_odwolania_decyzji.docx

DOCOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc

DOCOświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.doc

DOCwniosek o dofinansowanie ksztalcenia.doc

Wersja XML