Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

druki do pobrania

Informacja o zasadach i sposobie  zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach dla rad gmin:

 

1) Zgłoszenie listy kandydatów na radnych 

2) lista poparcia dla kandydata

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

4) oświadczenie lustracyjne

5)  informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

6)  oświadczenie kandydata — obywatela unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim

 

 

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na Wójta.

1) zgłoszenie kandydata na wójta

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

3) oświadczenie lustracyjne

4) informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 

Wersja XML