• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Oświadczenia majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2013r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza PDFGasiorowski.pdf

2. Karina Ciszewska- Sekretarz Gminy  PDFCiszewska.pdf

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy PDFKuziemska.pdf

 

Oświdczenia majątkowe  Radnych za 2013 rok:

1. Wcisło Janina - Pzrewodniczący Rady Gminy Lubsza PDFWcislo.pdf

2. Skibiński Zbigniew - Z-ca Pzrewodniczącego Rady Gminy Lubsza PDFSkibinski.pdf

3.  Bandrowski Dariusz - Radny Gminy Lubsza PDFBandrowski.pdf

4. Bednarz Agata - Radna Gminy Lubsza PDFBednarz.pdf

5. Jarosz Bogusław - Radny Gminy Lubsza PDFJarosz.pdf

6. Kurpiel Maria - Radna Gminy Lubsza PDFKurpiel.pdf

7. Lechowicz - Minosora Anna  - Radna Gminy Lubsza PDFMinosora.pdf

8. Litarowicz Jan - Radny Gminy Lubsza PDFLitarowicz.pdf

9. Mozoła Sławomir  - Radny Gminy Lubsza PDFMozola.pdf

10. Pakuła Bożena  - Radna Gminy Lubsza PDFPakula.pdf

11. Resiak Damian   - Radny Gminy Lubsza PDFResiak.pdf

12. Wasilewska Aneta  - Radna Gminy Lubsza  PDFWasilewska.pdf

13. Wesoły Agnieszka  - Radna Gminy Lubsza PDFWesoly.pdf

14. Zborowski Ryszard  - Radny Gminy Lubsza PDFZborowski.pdf

15. Zieliński Janusz  - Radny Gminy Lubsza PDFZielinski.pdf

 

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy za 2013r 

1. Maria Czarna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy PDFCzarna M.pdf

2. Ryszard Bahrynowski - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z z/s w Śmiechowicach PDFBahrynowski.pdf

3. Roman Czechowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach PDFCzechowski.pdf

4. Agata Czechowska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubszy PDFCzechowska.pdf

5. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach PDFSlusarek.pdf

6. Tomasz Komarnicki - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach PDFKomarnicki.pdf

7. Krystyna Pacak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznejw Lubszy PDFPacak.pdf

8. Anna Birecka - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznejw Lubszy PDFBirecka.pdf

9. Joanna Leja - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, PDFLeja1.pdf PDFLeja2.pdf

 

 Oświadczena majątkowe za 2013 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Halina Tomczyk - pracownik UG PDFTomczyk.pdf

2. Agnieszka Pachurka - Kierownik USC PDFPachurka.pdf

3. Teresa Byczkowska - pracownik UG PDFByczkowska.pdf

4. Danuta Dolińska - pracownik UG PDFDolinska.pdf

5. Jolanta Dycfeld - pracownik UG PDFDycfeld.pdf

6. Małgorzata Gajo- pracownik UG PDFGajo.pdf

 

 

 


Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3931831
w tym miesiącu: 68125
dzisiaj: 470