Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na "Roboty w zakresie naprawy dróg gminnych na terenie gminy Lubsza", ogłoszony w BZP 581047-N-2018 z dnia 29.06.2018r.

Do pobrania: 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCZal._nr_1_do_SIWZ 2_wzor_oferty.doc

DOCXZal._nr_2_do_SIWZ_WZOR_UMOWY 2018.docx

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_osw._gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

DOCXZal_nr_7_specyfikacja_techniczna_wykonania_i _odbioru_robot.docx

PDFZal_nr_8_przedmiar robót od 1 do 37.pdf

PDFZal_nr_9_mapki sytuacyjne od 1 do 37.pdf

 

W dniu 13.07.2018 dodano: PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

oraz  PYTANIA  i  ODPOWIEDZI  dot. zamówienia nr : ZP.271.5.2018 na roboty budowlane pn. „Roboty w zakresie naprawy dróg gminnych na terenie gminy Lubsza”  DOCodpowiedzi na pytania wykonawcow.doc

 

W dniu 17.07.2018 dodano PDFzbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu.pdf

Do pobrania: PDFInformacja o wyborze najgorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML