• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zarządzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Lubsza przed upływem kadencji

2.  Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji

3. Terminarz czynności dotyczących udziału osób niepełnosprawnych w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Lubsza przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 28 października 2012 r.

4 Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania

5. Z A W I A D O M I E N I E -  PIERWSZE SPOTKANIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM 6. I N F O R M A C J A  o składzie Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Lubszy

6. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

7.Protokół ustalenia wyniku referengum gminnego


DOCinformacja o numerach i granicach obwodow glosowania.doc

DOCXReferendum sklad Gminnej Komisji.docx

DOCXReferendum obwodowe komisje.docx

PDFprotokol TKW.pdf

DOCZawiadomenie o pierwszym pos.OKW.doc

PDFPostanowienie Komisarza o zarzadzeniu referendum.pdf

PDFTerminarz czynnosci dotyczacych udzialu osob niepelnosprawnych w referendum.pdf

PDFTerminarz czynnosci dotyczacych udzialu osob niepelnosprawnych w referendum.pdf

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4074473
w tym miesiącu: 34038
dzisiaj: 2191