• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2011r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza PDFGasiorowski.pdf

2. Karina Ciszewska- Sekretarz Gminy PDFCiszewska.pdf

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy PDFKuziemska.pdf

4. Grażyna Lechowska - Sekretarz (do 31.08.2011r.) PDFLechowska 08.2012.pdf

 

Oświdczenia majątkowe  Radnych za 2011 rok:

1. Wcisło Janina - Pzrewodniczący Rady Gminy Lubsza PDFWcislo.pdf

2. Skibiński Zbigniew - Z-ca Pzrewodniczącego Rady Gminy Lubsza PDFSkibinski.pdf

3.  Bandrowski Dariusz - Radny Gminy Lubsza PDFBandrowski.pdf

4. Bednarz Agata - Radna Gminy Lubsza PDFBednarz.pdf

5. Jarosz Bogusław - Radny Gminy Lubsza PDFJarosz.pdf

6. Kurpiel Maria - Radna Gminy Lubsza PDFKurpiel.pdf

7. Lechowicz - Minosora Anna  - Radna Gminy Lubsza PDFMinosora.pdf

8. Litarowicz Jan - Radny Gminy Lubsza PDFLitarowicz.pdf

9. Mozoła Sławomir  - Radny Gminy Lubsza PDFMozola.pdf

10. Pakuła Bożena  - Radna Gminy Lubsza PDFPakula.pdf

11. Resiak Damian   - Radny Gminy Lubsza PDFResiak.pdf

12. Wasilewska Aneta  - Radna Gminy Lubsza PDFWasilewska.pdf

13. Wesoły Agnieszka  - Radna Gminy Lubsza PDFWesoly.pdf 

14. Zborowski Ryszard  - Radny Gminy Lubsza PDFZborowski.pdf 

15. Zieliński Janusz  - Radny Gminy Lubsza PDFZielinski.pdf

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2010r 

1. Maria Czarna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy PDFCzarna M..pdf

2. Ryszard Bahrynowski - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z z/s w Śmiechowicach  PDFBahrynowski.pdf

3. Roman Czechowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach PDFCzechowski R..pdf

4. Agata Czechowska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubszy PDFCzechowska.pdf

5. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach PDFSlusarek.pdf

6. Anna Stanula - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w  Dobrzyniu PDFStanula.pdf

7. Tomasz Komarnicki - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach PDFKomarnicki.pdf

8. Joanna Górka - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kościerzycach PDFGorka.pdf

 

 Oświadczena majątkowe za 2008 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Halina Tomczyk - pracownik UG PDFTomczyk.pdf

2. Agnieszka Pachurka - Kierownik USC PDFPachurka.pdf

3. Teresa Byczkowska - pracownik UG PDFByczkowska.pdf

4. Danuta Dolińska - pracownik UG PDFDolinska.pdf

5. Jolanta Kaziczka- pracownik UG PDFKaziczka.pdf

6. Małgorzata Gajo- pracownik UG PDFGajo.pdf

 

 

 

 

 

 


Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3925344
w tym miesiącu: 61638
dzisiaj: 448