Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2011

1. Ustawa z dnia 5.01.2011r. - Kodeks wyborczy

 

 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

3.  Załącznik do Postanowienia Prezydenta RP - kalendarz wyborczy

 

4. ZARZĄDZENIE NR WG.0050.91.2011  WÓJTA GMINY LUBSZA z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

5. OBWIESZCZENIE  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych , w tym o siedzibach obwodowych komisjach wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych   w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 

 

6. Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych

 

7. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych oraz powyżej 75 roku życia

 

8. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza  w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzednika wyborczego

 

9. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza  w sprawie upoważnienia pracowników UG w Lubszy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organw wymienionych w art, 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy

 

10. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza z w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

 

11. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr. 51

 

12. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr. 21

 

13. Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu członków OKW

 

14. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia  wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r .

 

15. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej.

 

16. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie uzupełnienia członkowstawa w obwodowej komisji wyborczej.

 

DOCSejm 2011 obwieszczenie o obwodach.doc

 

DOCSejm 2011 powolanie OKW.doc

PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatow -SEJM okr. 21.pdf

PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatow -SEJM okr. 21.pdf

PDFwygasniecie czlonkostwa.pdf

PDFwygasniecie czlonkostwa.pdf

DOCSejm 2011 tablice obwieszczenia.doc

DOCSejm 2011 powolanie OKW.doc

PDFzarzadzenie upowaznienie pracownikow.pdf

PDFzarzadzenie koordynator.pdf

PDFzarzadzenie koordynator.pdf

PDFinformacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych.pdf

PDFkalendarz_wyborczy_2011.pdf

PDFkodeks wyborczy.pdf

PDFpostanowienie.pdf

PDFpostanowienie.pdf

PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML