Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka nieruchomościami - przetargi 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 • Ogłoszenie

  Rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Lubsza
  Data publikacji: 20-12-2018 14:46
 • Ogłoszenie

  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Kościerzyce
  Data publikacji: 03-12-2018 07:51
 • Ogłoszenie

  I przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność gminy. Położenie nieruchomości: Szydłowice
  Data publikacji: 27-11-2018 14:43
 • Ogłoszenie

  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Lubsza
  Data publikacji: 17-10-2018 10:38
 • Ogłoszenie

  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 11C, położonym w Bąkowicach przy ul. Słonecznej  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka nr 248/26 o pow. 0,2892 ha.
  Data publikacji: 18-09-2018 07:49
 • Ogłoszenie

  I przetarg ustny ograniczony  do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, na  sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność gminy.
  Data publikacji: 10-09-2018 08:42
 • Ogłoszenie

  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Lubsza Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr 81/7 o pow. 0,1166 ha, rodzaj użytku: Bp,  działka nr 81/10 o pow. 0,1020 ha, rodz. użytku: Bp,  działka nr 81/11 o pow. 0,1080 ha, rodzaj użytku: Bp. Sprzedaż działek  na własność. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00020787/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Data publikacji: 29-08-2018 11:40
 • Ogłoszenie

  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku nr 11C, położonym w Bąkowicach przy ul. Słonecznej  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka nr 248/26 o pow. 0,2892 ha.
  Data publikacji: 19-07-2018 10:50
 • Ogłoszenie

  I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4,  w budynku nr 11C, położonym w Bąkowicach przy ul. Słonecznej  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka nr 248/26 o pow. 0,2892 ha.
  Data publikacji: 08-06-2018 07:32
 • Ogłoszenie

  I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego (magazyn) usytuowanego w przyziemiu budynku użytkowego zlokalizowanego w Kościerzycach 31A na działce nr 292/2
  Data publikacji: 04-06-2018 11:11
Wersja XML