• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe  Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy za 2010r.

1. Gąsiorowski Bogusław - Wójt Gminy Lubsza PDFB.Gasiorowski.pdf

2. Grażyna Lechowska - Sekretarz Gminy PDFG.Lechowska1.pdf

3. Jolanta Kuziemska - Skarbnik Gminy PDFJ.Kuziemska.pdf

 

Oświdczenia majątkowe  Radnych za 2010 rok:

1. Wcisło Janina - Pzrewodniczący Rady Gminy Lubsza PDFJ.Wcislo.pdf 

2. Skibiński Zbigniew - Z-ca Pzrewodniczącego Rady Gminy Lubsza PDFZ.Skibinski.pdf

3.  Bandrowski Dariusz - Radny Gminy Lubsza PDFD.Bandrowski.pdf

4. Bednarz Agata - Radna Gminy Lubsza PDFA.Bednarz.pdf

5. Jarosz Bogusław - Radny Gminy Lubsza PDFB.Jarosz.pdf

6. Kurpiel Maria - Radna Gminy Lubsza PDFM.Kurpiel.pdf

7. Lechowicz - Minosora Anna  - Radna Gminy Lubsza PDFA.Lechowicz-Minosora.pdf

8. Litarowicz Jan - Radny Gminy Lubsza PDFJ.Litarowicz.pdf

9. Mozoła Sławomir  - Radny Gminy Lubsza PDFS.Mozola.pdf

10. Pakuła Bożena  - Radna Gminy Lubsza PDFB.Pakula.pdf

11. Resiak Damian   - Radny Gminy Lubsza PDFD.Resiak.pdf

12. Wasilewska Aneta  - Radna Gminy Lubsza PDFA.Wasilewska.pdf

13. Wesoły Agnieszka  - Radna Gminy Lubsza PDFA.Wesoly.pdf

14. Zborowski Ryszard  - Radny Gminy Lubsza PDFR.Zborowski.pdf

15. Zieliński Janusz  - Radny Gminy Lubsza  PDFJ.Zielinski.pdf

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2010r 

1. Maria Czarna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy PDFM.Czarna.pdf

2. Krystyna Pacak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy PDFK. PAcak.pdf

3. Ryszard Bahrynowski - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z z/s w Śmiechowicach PDFR.Bahrynowski.pdf

4. Roman Czechowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach PDFR.Czechowski.pdf

5. Agata Czechowska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubszy PDFA.Czechowska.pdf

6. Krystyna Ślusarek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach PDFK, Slusarek.pdf

7. Barbara Czarna - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w  Dobrzyniu PDFB.Czarna.pdf

8. Tomasz Komarnicki - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach PDFT.Komarnicki.pdf

9. Joanna Górka - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kościerzycach PDFJ.Gorka.pdf

 

 Oświadczena majątkowe za 2008 r. osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

1. Halina Tomczyk - pracownik UG PDFH.Tomczyk.pdf

2. Agnieszka Pachurka - Kierownik USC PDFA.Pachurka.pdf

3. Teresa Byczkowska - pracownik UG PDFT.Byczkowska.pdf

4. Danuta Dolińska - pracownik UG PDFD.Dolinska.pdf

5. Jolanta Kaziczka- pracownik UG PDFJ.Kaziczka.pdf

6. Małgorzata Gajo- pracownik UG PDFM.Gajo.pdf

 

 


Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3926346
w tym miesiącu: 62640
dzisiaj: 1450