Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP 2010

1. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie granic obwodów głosowania

3. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP  + wzoy dokumentów

4. Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP oraz kalendarz wyborczy

 

PDFzarzadzenie dot wykazu miejsc na ogloszenia.pdf

 

PDFzarzadzenie dot wykazu miejsc na ogloszenia.pdf

DOCPostanowienie o zarzadzeniu wyborow oraz kalendarz wyborczy.doc

PDFinformacja o glosowaniu przez pelnomocnika.pdf

Wersja XML