• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie granic obwodów głosowania

3. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP  + wzoy dokumentów

4. Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP oraz kalendarz wyborczy


PDFzarzadzenie dot wykazu miejsc na ogloszenia.pdf

PDFzarzadzenie dot wykazu miejsc na ogloszenia.pdf

DOCPostanowienie o zarzadzeniu wyborow oraz kalendarz wyborczy.doc

PDFinformacja o glosowaniu przez pelnomocnika.pdf

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4148338
w tym miesiącu: 27431
dzisiaj: 2061

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1