Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony, nazwa zadania: „Budowa budynku przedszkola, klubu dziecięcego w Lubszy przy ul. Kukurydzianej”,  ogłoszony w  BZP  nr 544209-N-2018 z dnia 2018.04.12,

Do pobrania:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCZal._nr_1_do_SIWZ wzór_oferty.doc

DOCXZal._nr_2_do_SIWZ_WZOR_UMOWY.docx

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

ZIPzał nr 7 do siwz -projekty.zip

PDFzal nr 8 (1-4) do siwz - przedmiary robót.pdf

ZIPzal nr 9 do siwz - sprcyfikacje techniczne.zip

 

W dniu 20.04.2018 dodano PYTANIA  i  ODPOWIEDZI  dot. zamówienia nr : ZP.271.3.2018 DOCodpowiedzi na pytania wykonawcow.doc

 

W dniu 30.04.2018 r. dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML