Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP nr 532289-N-2018 z 16.03.2018r.

Nazwa zadania:  Budowa klatki schodowej do hali sportowej w Lubszy

Do pobrania: 

PDFogłoszenie.pdf

DOCXSIWZ dot. klatki schodowej.docx

DOCZal._nr_1_do_SIWZ wzór_oferty.doc

DOCXZal._nr_2_do_SIWZ_wzor umowy.docx

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

ZIPzal_7_do_SIWZ - dokumentacja projektowa.zip

ZIPzal_8_do_SIWZ - specyfikacje techniczne.zip

ZIPzal_9_do_SIWZ - przedmiar robot.zip

 

W dniu 23.03.2018r. dodano PDFpozwolenie na budowę.pdfo

W dniu 30.03.2018r. dodano PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

W dniu 23.04.2018 dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFInformacja.pdf

Wersja XML