Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień , jakie Gmina Lubsza przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018

DOCXPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 w Gminie Lubsza.docx

Wersja XML