Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi / Zamówienia publiczne 2018

 • Ogłoszenie

  Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych i mebli do 3-ech przedszkoli na terenie Gminy Lubsza - nr ogłoszenia w BZP 510339-N-2019 z dnia 05.02.2019r.
  Data publikacji: 05-02-2019 13:44
 • Ogłoszenie

  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Data publikacji: 12-12-2018 12:24
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony na Dostawę pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu IT do 3-ech przedszkoli na terenie Gminy Lubsza - nr ogłoszenia w BZP 645435-N-2018 z dnia 08.11.2018r.
  Data publikacji: 08-11-2018 10:02
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony na "Roboty w zakresie naprawy dróg gminnych na terenie gminy Lubsza", ogłoszony w BZP 581047-N-2018 z dnia 29.06.2018r.
  Data publikacji: 29-06-2018 12:08
 • Informacja

  Informacja o udzieleniu zamówienia: Budowa budynku przedszkola, klubu dziecięcego w Lubszy przy ul. Kukurydzianej (dz. nr 439) Do pobrania: PDFInformacja.pdf
  Data publikacji: 28-05-2018 14:13
 • Ogłoszenie

  Zapytanie ofertowe na zmianę sposobu ogrzewania w PP Mąkoszyce z węglowego na gazowe
  Data publikacji: 21-05-2018 14:55
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony, nazwa zadania: „Budowa budynku przedszkola, klubu dziecięcego w Lubszy przy ul. Kukurydzianej”,  ogłoszony w  BZP  nr 544209-N-2018 z dnia 2018.04.12,
  Data publikacji: 13-04-2018 11:04
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP nr 532289-N-2018 z 16.03.2018r. Nazwa zadania:  Budowa klatki schodowej do hali sportowej w Lubszy
  Data publikacji: 16-03-2018 12:40
 • Ogłoszenie

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Data publikacji: 23-01-2018 14:53
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP nr 508295-N-2018 z 22.01.2018r. Nazwa zadania: „Dostawa pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Lubsza”
  Data publikacji: 22-01-2018 14:07
Wersja XML