Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP nr 508295-N-2018 z 22.01.2018r.

Nazwa zadania: „Dostawa pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Lubsza”

Numer sprawy: ZP.271.1.2018

Do pobrania: PDFogłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCXZal. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCZał. nr 2 do SIWZ -wzór umowy.doc

XLSXZal nr 1 do umowy -wykaz miejsc..xlsx

DOCZał nr 2 do umowy -umowa dot. danych-osob..doc

DOCXZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udzialu w postępowaniu.docx

DOCXZal. nr 4 do SIWZ - oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal. nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

DOCZal. nr 6_o SIWZ - wzór zobowiazania podmiotow.doc

DOCZał. nr 7 do SIWZ - formularz OFERTA.doc

 

W dniu 31.01.2018r. dodano PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

 

W dniu 09.02.2018 dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML