Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Lubsza, dnia 04.01.2018r.

 

Ogłoszenie Wójta  Gminy Lubsza

 

Działając  na  podstawie  Uchwały  Nr LIV/378/2010  Rady Gminy Lubsza  z  dnia 21 października 2010 r.  w  sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji , jej rozliczania oraz sposobu  kontroli wykonania  zleconego  zadania,

 

informuję  o  rozliczeniu zadania  publicznego : „Remont ogrodzenia cmentarza    parafialnego  w Czepielowicach,    na  działce  Nr 156 ”,  zgłoszonego do  realizacji w  formie  oferty   z dnia  23.03.2017r. przez Parafię Rzymskokatolicką  p. w.  Najświętszego  Imienia  Maryi w Czepielowicach.

 

Koszt całego zadania zgodnie  z  kosztorysem prac  remontowych wyniósł 12 000,00zł.

Gmina dofinansowała  realizację  zadania w  kwocie 7 995,00 zł .

 Zadania  zostało wykonane przez Parafię Rzymskokatolicką  p. w. Najświętszego Imienia  Maryi  w Czepielowicach .

 Zgodnie  z  zawartą umową pomiędzy  Gminą  a Parafią Rzymskokatolicką  p. w.  Najświętszego Imienia  Maryi  w Czepielowicach , Parafia przedstawiła kserokopię faktury Nr  8/2017 z dnia 16.10.2017 r.  za  wykonanie prac budowlanych na kwotę  7 995,00 zł.

W  dniu  16.10.2017r. r. dokonano odbioru  końcowego remontu  ogrodzenia  na cmentarzu parafialnym  w Czepielowicach.

 Protokół odbioru  prac  remontowych  nie zawiera  żadnych usterek , jakościowo i  ilościowo  roboty zostały wykonane dobrze.

Rozliczenie przekazanej  dotacji zostało przyjęte.

 

Informacja  o  rozliczeniu przekazanej dotacji dostępny jest na stronie internetowej bip.lubsza.ug.gov.pl   oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Wersja XML