Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

W powiecie brzeskim w 2018 r. działają 4 punkty nieodpłatnej POMOCY PRAWNEJ:

BRZEGU ul. Wyszyńskiego 23 parter pokój nr 3 tel. 77 549 33 50 pomoc udzielają w dwóch punktach:

► adwokaci w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14, wtorki i czwartki 13:30–17:30 oraz 

► w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej (Fundacji Badań Nad Prawem): adwokat lub radcy prawni w poniedziałki, środy i piątki godz. 15–19, wtorki i czwartki godz. 09–13;

► w GRODKOWIE ul. Warszawska 29 (siedziba Urzędu Miejskiego) parter pokój nr 5 tel. 77 40 40 303 pomoc udzielają radcy prawni w poniedziałki godz. 07–11, wtorki 8–12, środy 13–17, czwartki i piątki 10–14;

► w LEWINIE BRZESKIM ul. Konopnickiej 3 (siedziba Zarządu Mienia Komunalnego) I piętro, pokój nr 5 sala konferencyjna kom. 506 370 846 w ramach zadania powierzonego organizacji pozarządowej (Fundacji Badań Nad Prawem) pomoc udzielają: adwokat lub radcy prawni we wtorki i czwartki godz. 14–18, w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14.

UPRAWNIONYMI do pomocy są osoby spełniające co najmniej jedno kryterium: od 65  lub do 26 lat życia (na podstawie dowodu osobistego), korzystające z Karty Dużej Rodziny, posiadające decyzję przyznającą świadczenie z pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej są w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, jak również kobiety w ciąży. Należy ZABRAĆ ZE SOBĄ DO PUNKTU DOKUMENTY potwierdzające powyższe uprawnienia (lub złożyć oświadczenie w przypadku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej), jak również dotyczące sprawy, w której ma być udzielona pomoc.

POMOC polega m.in. na poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, wskazaniu rozwiązania problemu prawnego albo pomocy w sporządzeniu pisma w tych sprawach (z wyłączeniem już trwających spraw przygotowawczych i sądowych), natomiast NIE OBEJMUJE natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; ani związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nie ma rejonizacji, można wybrać dowolny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a TELEFONY obsługiwane są w trakcie dyżurów przy braku interesantów. Dla kobiet w ciąży pomoc udzielana jest poza kolejnością w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Innym uprawnionym pomoc udzielana jest wg kolejności zgłoszeń w danym dniu; z ważnych powodów osoba udzielająca pomocy może zmienić kolejność. Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji terminu wizyty do punktów Fundacji w Brzegu pomocprawnaBrzeg.nakiedy.pl i w Lewinie Brzeskim pomocprawnaLewin.nakiedy.pl

Powiatowy RZECZNIK KONSUMENTÓW przyjmuje w Brzegu obok punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Wyszyńskiego 23 parter pokój nr 34 (adres korespondencyjny: ul. Robotnicza 20), tel. 77 549 33 51, poniedziałki i piątki godz. 09–17, wtorki godz. 08–12.

Punkt potwierdzający PROFIL ZAUFANY elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP działa m.in. w Starostwie Powiatowym w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 w godzinach pracy urzędu. Profil zaufany przyda się w korespondencji z administracją ePUAP.gov.pl, na portalu GOV.pl, na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.pl, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów PortalPodatkowy.mf.gov.pl, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.gov.pl, do usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia (urzędów pracy) praca.gov.pl i innych.

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186 oraz z 2016 r. poz. 2227)

Więcej o systemie NPP: brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna oraz darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Do pobrania: PDFHARMONOGRAM ADRESY zasady punktów nieodpłatna pomoc prawna powiat Brzeg 2018.pdf

Wersja XML