Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr XXXVI/274/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza

Nr XXXVI/274/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza

PDFuchwala 274-2017.pdf

Wersja XML