Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Środowiska

Unieszkodliwianie azbestu 2020

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc,

DOCXZałącznik nr 1 - informacja o wyrobach zawierających azbest.docx

DOCZałącznik nr 2 - ocena stanu technicznego.doc

DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie.docx

DOCXZałącznik nr 4 - upoważnienie.docx

DOCXZałącznik nr 5 - klauzula informacyjna.docx

 

Unieszkodliwianie azbestu 2019

DOCXogłoszenie.docx

DOCZałącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji.doc

DOCXZałącznik nr 2 - nformacja o wyrobach zawierających azbest.docx

DOCZałącznik nr 3 - ocena stanu technicznego.doc

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie.docx

DOCXZałącznik nr 5 - upoważnienie.docx

 

Wykaz wniosków i decyzji: https://system.sios.pl/search

Lista firm posiadających wpis do działalności regulowanej: https://system.sios.pl/external/list-firms/office/31

Jakość powietrza w gminie: http://www.opole.pios.gov.pl/index.php (m.in. komunikaty i bieżace wyniki pomiarów)

 

Uchwała antysmogowa - od dnia 1 listopada 2017r. zaczęła obowiązywać tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego 

Tekst uchwały znajduje się pod linkiem:https://www.opolskie.pl/2017/11/uchwala-antysmogowa-juz-obowiazuje/

 

Programy dot. ochrony środowiska dla Województwa Opolskiego:

 

Ochrona Środowiska:

PDFuchwała Rady Gminy Lubsza.pdf

PDFAPOS_Lubsza.pdf

PDFuzasadnienie.pdf

PDFPrognoza_Lubsza.pdf

PDFRPOS_2011-2013 - Lubsza.pdf

PDFpodsumowanie.pdf

PDFopinia RDOŚ.pdf

PDFopinia sanitarna.pdf

 

Gospodarka odpadami:

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2013.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2014r..pdf

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2014.pdf

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2014 korekta.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2015r..pdf

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2015.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2016r..pdf

PDFKorekta sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2016.pdf

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2017.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2017r..pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf

PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu odpadami komunalnymi za rok 2018.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki Odpadami komunalnymi za 2020.pdf

Wersja XML