• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

                                                                  Lubsza, dnia 24.11.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lubsza informuje, że zostały zakupione przez Gminę dla mieszkańców pojemniki na odpady komunalne koloru niebieskiego
z przeznaczeniem na „papier”.

Pojemnik przewidziany jest  dla każdego mieszkańca, który w  tut. urzędzie złożył deklarację dotyczącą odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o szybki odbiór pojemnika u  sołtysa wsi.

Osoby, które nie odbiorą pojemnika będą zobowiązane zakupić pojemnik koloru niebieskiego  na własny koszt.

Segregację odpadów  komunalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego  zbierania wybranych frakcji odpadów  z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 19),

§ 4 1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

Na terenie gminy odpady z papieru będą odbierane od stycznia 2018r., zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów komunalnych na rok  2018.

 

                                                                                     Wójt Gminy Lubsza

                                                                                    Bogusław Gąsiorowski

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4074537
w tym miesiącu: 34102
dzisiaj: 2255