Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Brak opisu obrazka

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 321029-N-2017 w dniu  21.11.2017r. 

"Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice"

Do pobrania:

PDFogłoszenie.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

DOCXSIWZ.docx

Załączniki do SIWZ:

DOCXZal nr 1_do_SIWZ_WZOR_UMOWY.docx

DOCzal do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego.doc

ZIPZal nr 2 do SIWZ projekt bud (sanitarny) pdf.zip

ZIPZal nr 2 do SIWZ projekt bud.(elektryczny).zip

ZIPZał nr 2 do SIWZ projekt wykonawczy sanitarny.zip

ZIPZal nr 3 do SIWZ specyfikacja tech. sanitarnych.zip

PDFZał nr 3 do SIWZ spec. techniczna robót elekt.pdf

PDFZał nr 4 do SIWZ przedmiar robót elekt_.pdf

PDFZał nr 4 do SIWZ przedmiar robót sanitarnych.pdf

Załączniki do oferty:

DOCZal._nr_1_wzor_oferty.doc

DOCXZal._nr_2_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal._nr_3 oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_4_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_5 wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

 

W dniu 12.12.2017r. dodano zbiorcze Zestawienie ofert w postępowaniu PDFzestawienie ofert.pdf

W dniu 02.01.2018r. dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

 

Wersja XML