Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ  GMINY LUBSZA  (W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ) 2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ  GMINY LUBSZA NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO (W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ) 3. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI 4. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 5. DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

DOCrozgraniczenie nieruchomosci - karta.doc

DOCdzierzawa nieruchomosci gruntowej - karta.doc

DOCspraedaz na rzecz uzytkownika wieczystego - karta.doc

DOCsprzedaz nieruchomosci bezprzetarg. - karta.doc

DOCsprzedaz nieruchomosci bezprzetarg. - karta.doc

Wersja XML