Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

E-PUAP - Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Lubszy

  Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /8ql2w2nd4n/skrytka

W celu przesłania dokumentu do Urzędu należy:

założyć własne bezpłatne konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej www.epuap.gov.pl , zalogować się jako użytkownik tej platformy, przejść do „katalogu usług” i wybrać odpowiedni urząd do którego chce się przesłać dokument, wypełnić formularz oraz wysłać na Skrzynkę Podawczą Urzędu.  

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wersja XML